Kampanjmaterial

Här finns material för dig som vill sprida information om dessa samtal. Det finns texter av olika längd som kan användas på webbplatser, sociala medier etc. Du får också gärna länka till valbotkyrka.se som är den plats som kommer att vara mest uppdaterad.

Det finns även en affisch att ladda ned samt bilder

BILDER

FILMER

Botkyrka En Kommun Tisdag 16 Augusti


Botkyrka En Kommun Onsdag 17 Augusti


Botkyrka en kommun alla samtalSIGNALELEMENT

TEXTER

KORT VERSION

Botkyrka - EN kommun

Hur blir vi ett samhälle för alla?

Det kan vi påverka tillsammans. Kyrkorna vill vara en del av de krafter som vill skapa en sammanhållen kommun, ett gott samhälle.

Välkommen till tre samtal med representanter för Botkyrkas lokala partier inför valet.

Tema: Barn och ungdom
Måndag 15 augusti kl 18.30 Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9

Tema: Integration och mångfald
Tisdag 16 augusti kl 18.30, Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Tema: Klimat och landsbygd
Onsdag 17 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan, Ringvägen 26, Vårsta

LÄNGRE VERSION VER 1

Botkyrka - EN kommun

Hur blir vi ett samhälle för alla?

Det kan vi påverka tillsammans. Kyrkorna vill vara en del av de krafter som vill skapa en sammanhållen kommun, ett gott samhälle.
Välkommen till tre samtal med representanter för Botkyrkas lokala partier inför valet.
Det blir tre skilda teman för samtalen:
Barn och ungdom. Integration och mångfald. Landsbygd och klimatfrågan.

Tema: Barn och ungdom
Måndag 15 augusti kl 18.30 Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9

Tema: Integration och mångfald
Tisdag 16 augusti kl 18.30, Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Tema: Klimat och landsbygd
Onsdag 17 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan, Ringvägen 26, Vårsta

Arrangörer:
Botkyrka församling, Svenska kyrkan
Botkyrka pingstförsamling
Equmeniakyrkan Hallunda, Tumba och Vårsta
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

INLÄGG FÖR RESPEKTIVE SAMTAL

Hur blir hennes framtid?

Ungas framtid handlar till viss del om lokala beslut. Hur fungerar skolan? Vilken miljö erbjuder vi? Vilka förutsättningar till ett bra liv får de unga?

I ett arrangemang av flera kyrkor i Botkyrka samtalar vi med kommunpolitiker om detta.
I Pingstkyrkan i Tumba måndag 15 aug kl 18.30 möter vi Niclas Gladh, Miljöpartiet, Ing-Marie Wiklund, Liberalerna och Mimmi Zethraeus, Tullingepartiet, i ett samtal om barn och ungdomar.

Välkommen till våra andra två samtal:
Tema: Integration och mångfald
Tisdag 16 augusti kl 18.30, Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Tema: Klimat och landsbygd
Onsdag 17 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan, Ringvägen 26, Vårsta

Arrangörer:
Botkyrka församling, Svenska kyrkan
Botkyrka pingstförsamling
Equmeniakyrkan Hallunda, Tumba och Vårsta
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

Ett samhälle för alla?

Botkyrka är en av Sveriges mest mångkulturella kommuner. Hur hanterar vi det och vad är utmaningarna för framtiden? ur tar vi vara på de resurserna och vad är utmaningarna för framtiden?
I ett arrangemang av flera kyrkor i Botkyrka samtalar vi med kommunpolitiker om detta.
I Ljusets kyrka i Hallunda tisdag 16 aug kl 18.30 möter vi Mats Einarsson, Vänsterpartiet, Ebba Östlin, Socialdemokraterna och Stefan Dayne, Kristdemokraterna i ett samtal om integration.

Välkommen till våra andra två samtal:

Tema: Barn och ungdom
Måndag 15 augusti kl 18.30 Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9

Tema: Klimat och landsbygd
Onsdag 17 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan, Ringvägen 26, Vårsta

Arrangörer:
Botkyrka församling, Svenska kyrkan
Botkyrka pingstförsamling
Equmeniakyrkan Hallunda, Tumba och Vårsta
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

Det finns bara en jord

Klimatfrågan kan inte viftas bort. Och hur vårdar vi landsbygden? Botkyrka är inte bara tätorter.
I ett arrangemang av flera kyrkor i Botkyrka samtalar vi med kommunpolitiker om detta.
I Vårstakyrkan, Vårsta, onsdag 17 aug kl 18.30 möter vi Stina Lundgren, Moderaterna, Dag Alse, Centerpartiet och Östen Granberg, Sverigedemokraterna i ett samtal om klimat- och landsbygdsfrågor.

Välkommen till våra andra två samtal:

Tema: Barn och ungdom
Måndag 15 augusti kl 18.30 Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9

Tema: Integration och mångfald
Tisdag 16 augusti kl 18.30, Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Arrangörer:
Botkyrka församling, Svenska kyrkan
Botkyrka pingstförsamling
Equmeniakyrkan Hallunda, Tumba och Vårsta
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

SAMLINGSINLÄGG

Möt dina lokala politiker!

Nu får du chansen att möta politiker från de nio partierna i Botkyrka kommun. Vid tre tillfällen samtalar representanter för kyrkorna med lokala politiker om några viktiga ämnen:

Barn och unga. Miljöpartiet, Liberalerna och Tullingepartiet.
Måndag 15 augusti kl 18.30, Pingstkyrkan Tumba, Gröndalsvägen 9

Integration och mångfald. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.
Tisdag 16 augusti kl 18.30 i Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Klimat och landsbygd. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
Onsdag 16 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan, Ringvägen 26, Vårsta

Arrangörer:
Botkyrka församling, Svenska kyrkan
Botkyrka pingstförsamling
Equmeniakyrkan Hallunda, Tumba och Vårsta
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem